Yüsek ve girift mimari uygulamalarda bomlu platformların kullanımı önem kazanmaktadır. Yeni Dünya Ticaret Merkezi’nin ulaşım kompleksinin inşasında birçok yüksek bomlu platform aynı anda kullanılmıştır.

Yüksek bomlular